Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Στατιστικά Ιστοσελίδας
Σήμερα 1885
Χθες2051
Τρεχ. Εβδ/δα 7787
Πρ. Εβδ/δα 15362
Τρεχ. Μήνας 58975
Πρ. Μήνας 97791
Σύνολο 3312808
Συνδεδεμένοι Χρήστες37
Χρήστες 0
Επισκέπτες 37

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2012-13

Υποβλήθηκαν  για  έγκριση δύο  προγράμματα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  για το Σχολ. Ετος 2012-13  με τα  εξής  θέματα :

1.  ΜΝΗΜΕΙΑ  ΤΟΥ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

     Καταγραφή αρχαίων οικισμών και άλλων κτισμάτων και του περιβάλλοντος στα οποία εντάσσονταν. 

2.  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΙΑ

    Καταγραφή παραδοσιακών και σύγχρονων γεφυριών. Καταγραφή παραδοσιακών τραγουδιών που σχετίζονται με γεφύρια.              

    Συλλογή αφηγήσεων και λογοτεχνικών κειμένων σχετικών με γεφύρια.

mnimeia parelthontos.doc

logotexnia kai gefyria.doc

Ο ρόλος της Περιβαλλοντική Εκπαίδευσης

Περιβαλλοντική ΟμάδαΜε το Νόμο 1982/90 άρθρο 11 παρ. 13, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα χρόνο αργότερα, ο νόμος επεκτείνεται και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους.


Βασικές αρχές

  • Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
  • Προσανατολισμός στη μελέτη πρόληψης ή επίλυσης περιβαλλοντικών θεμάτων ή προβλημάτων
  • Διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος/προβλήματος
  • Άμεση δράση σε τοπικό επίπεδο με στόχο μακροχρόνια αποτελέσματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
  • Ανάδειξη συνεργασίας, καλλιέργειας αξιών και δημιουργίας νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών ατόμων, ομάδων και κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον
  • Ίσες ευκαιρίες για την οικοδόμηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που απαιτούνται για την προστασία του Περιβάλλοντος
  • Έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/ριών με συζήτηση-αντιπαράθεση απόψεων, έρευνα, κριτική και δημιουργική επεξεργασία και δράση
  • Εστίαση της προσοχής στην αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος
Στόχοι
Γνωστικοί (οικοδόμηση εννοιών, κατανόηση σχέσεων/ αλληλεπιδράσεων / συνεπειών ανθρώπου -περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών προβλημάτων, μέτρων προστασίας κτλ.)
Επιστημονικοί (εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία/έρευνα, κριτική και δημιουργική προσέγγιση θεμάτων, ανάπτυξη επιστημονικής νοοτροπίας κτλ.)
Συμμετοχικοί (εργασία σε ομάδες, ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις, στον τρόπο ζωής, στη δημιουργική δράση κτλ.)
Κοινωνικοί (σύνδεση της σχολικής με την καθημερινή ζωή, καλλιέργεια υπευθυνότητας, ικανότητα λήψης αποφάσεων και δημιουργικής παρέμβασης κτλ.)
Αισθητικοί (δημιουργία στενής σχέσης με τη φύση με τη μεσολάβηση όλων των αισθήσεων κτλ.)
Αυτομορφωτικοί (χρήση βιβλιοθήκης, τύπου, νέων τεχνολογιών, internet κτλ.)Ανακοινώσεις Σχολείου
Τα πιο Δημοφιλή...
Πρόσφατες Ενημερώσεις