Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2020

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΣΧΟΛΕΣ 2020

Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων

Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως

αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70).

ΦΕΚ  345

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΣΧΟΛΕΣ 2020 FΕΚ 345 .pdf

Ανακοινώσεις Σχολείου
Τα πιο Δημοφιλή...
Πρόσφατες Ενημερώσεις