Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

 

Η εγκύκλιος αυτή έχει σκοπό να ενημερώσει τους/τις υποψηφίους/ες για εισαγωγή στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.

(Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και 2020-21

KEPA 2019-20.pdf      KEPA  2020-21.pdf

Ανακοινώσεις Σχολείου
Τα πιο Δημοφιλή...
Πρόσφατες Ενημερώσεις