Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

Σχολικό Έτος 2020-2021

Ύλη-Οδηγίες Διδασκαλίας & Αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου 2020-2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα έγγραφα που αφορούν στην ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας σχολικού έτους 2020-2021 στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 

 

Δείτε εδώ 

  

«Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος  εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά  τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών  δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των  γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

 

                             ΦΕΚ

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

                                                                                                          ΦΕΚ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ

                                                                                                           ΦΕΚ

Ανακοινώσεις Σχολείου
Τα πιο Δημοφιλή...
Πρόσφατες Ενημερώσεις